http://www.elshami.com

dead matter
حروف تم طبعها

في الطباعة، الصفحات أو ألواح الجمع التجاري التي يتم طبعها ولا يراد استخدامها مرة ثانية، والتي يمكن توزيعها في صناديقها أو نزع بعض الأدوات منها قبل صهرها.

See also killing, live matter, matter