http://www.elshami.com

historiated initial
حرف استهلالي مزخرف بأشكال آدمية أو حيوانية أو نباتية

حرف استهلالي كبير استخدم في مخطوطات العصور الوسطى، أو الكتب القديمة مزخرف بأشكال آدمية أو حيوانية أو نباتية.

See also historiated; illuminated manuscript