http://www.elshami.com

knowledge classification
تصنيف المعرفة

تصنيف يستخدم لأي فرع من فروع المعرفة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون تصنيفا للكتب، حتى يضاف إليه فصل للعموميات، وتفريعات بالشكل، ونظام للترميز وكشاف.

See also bibliothecal classification