http://www.elshami.com

variables, independent
متغيرات مستقلة

في الإحصاء، متغيرات لا تتأثر بغيرها، إنما تتغير تبعا لقوانين وقواعد خاصة بها ولا علاقة لها بتغير غيرها من الظواهر.

See also variables, dependent