http://www.elshami.com

y-axis
المحور الصادي

الخط أو المحور الرأسي على خريطة، أو رسم، بياني، أو مخطط يستعمل فيها احداثيات مستطيلة. يشار اليه عادة باسم الإحداثي الصادي ordinate.

See x-axis