http://www.elshami.com

ideography
الكتابة بالرموز. الإيديوجرافيا

 تمثيل الأفكار برموز تصويرية (إيديوجرام ideograms)، وهي شكل متطور للكتابة  التصويرية التي تنقل فيها الأفكار عن طريق عرضها في صورة أو رسمة.

See also ideogram