http://www.elshami.com

irrational number
عدد غير نسبي أو غير قياسي

عدد حقيقي real number  لا يمكن التعبير عنه كنسبة عددين صحيحين، مثل الجذر التربيعي للعدد 3، أو  e, π.

See also integer, real number