http://www.elshami.com

isopleth map
خريطة خطوط التساوي

خريطة جوية تبين التوزيع الجغرافي للعناصر بواسطة خطوط ذات قيم متساوية، مثل الكونتورات  contours، وخطوط تساوى الضغط الجوي  isobars، وخطوط تساوي المطر  isohyets، وخطوط تساوى درجات الحرارة   isotherms

isopleth map of Egypt

 

See also choropleth map; map