http://www.elshami.com

large paper copy
نسخة أو طبعة من القطع الكبير

تسمى أيضا:  large paper edition
إصدارة من كتاب مطبوعة على ورق كبير ذي نوعية أجود من الطبعة التجارية العادية، وتكون هوامشها عريضة، وتكون مطبوعة من نفس حروف الطبعة التجارية، وعلى ذلك فهي تعتبر إصدارة وليست طبعة حقيقية.

See also fine paper copy; limited edition; small paper copy