http://www.elshami.com

Morse code
كود مورس


كود متساوي في الطول يستخدم لإرسال الرسائل، ويشتمل على 70 حرفا يتخللها أربع فواصل إشارية وأربع فواصل بينية، فإذا اختلف عدد هذه الفواصل عن ثمانية بالنسبة لحرف مستقبل، تطبع إشارة خطأ على المستقبل، أو يطلب أوتوماتيا تكرار الإرسال. وهناك نظام آخر من 7 وحدات يشتمل على 35 حرفا، تستخدم به ثلاث فواصل إشارية، وأربع فواصل بينية. وقد سمى بعد Samuel F.B. Morse الذي توفي حوالي 1872.