http://www.elshami.com

syndetic relationships
العلاقات المترابطة

 العلاقة بين المصطلحات، مشتملة على الجنس (أوسع من  broader than)، والفصيلة (أضيق من  narrower than)، والمقابل غير المفضل (يستخدم بدل  use for)، والعلاقة  (المصطلح المتعلق  related term).
والعلاقات والطريقة التي ترتب بها توصف بالبناء المترابط 
syndetic structure.

See also cross reference; equivalence relation