http://www.elshami.com

TDM
الإرسال التقابلي المتعدد بالتقسم الزمني


اختصار: time division multiplexing

 

في الاتصالات، وسيلة أو عملية لإرسال إشارتين أو أكثر، فوق ممر مشترك، باستخدام فواصل زمنية تعاقبية بالنسبة للإشارات المختلفة.


See also
code division multiplexing; frequency division multiplexing; multiplexing; wavelength division multiplexing