http://www.elshami.com

third indention
البعد الثالث

المسافة الثانية عشر على بطاقة الفهرس من الهامش والتي عندها تكتب بعض معلومات الفهرسة على البطاقة وهي تلي البعد الثاني second indention.

See also first indention; indention