http://www.elshami.com

time division multiplexing
إرسال تقابلي متعدد ذو تقسيمات زمنية

في شبكات المعلومات، وسيلة أو عملية لإرسال إشارتين أو أكثر، فوق ممر مشترك، باستخدام فواصل زمنية تعاقبية بالنسبة للإشارات المختلفة.