http://www.elshami.com

x-axis
المحور السيني

الخط أو المحور الأفقي على خريطة، أو رسم بياني، أو مخطط يستعمل فيها احداثيات مستطيلة. يشار إليه عادة باسم الإحداثي السيني abscissa.

See also y-axis